Get Adobe Flash player


 

 

Szanowni Rodzice

Informujemy, że w bieżącym roku szkolnym 2019/2020 w   dyżur wakacyjny pełnią:

  • Przedszkole Miejskie nr 2 – lipiec

  • Przedszkole Miejskie nr 4– sierpień

Na dyżur wakacyjny będą przyjmowane dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zainteresowanych rodziców prosimy o pobranie , wypełnienie i dostarczenie wypełnionych wniosków, oświadczeń i załączników do swojej placówki do dnia 24 czerwca 2020 roku.

Przypominamy, że w dyżurnych przedszkolach nadal obowiązuje reżim sanitarny zgodny z wytycznymi GIS, MEN, MZ. Podejmując decyzję o korzystaniu przez dziecko z przedszkola w okresie pandemii musicie Państwo uwzględnić to, że pomimo stosowanych na terenie placówki wszelkich środków ostrożności i środków ochrony, nie można wykluczyć możliwości zakażenia dziecka koronawirusem COVID-19, a także przeniesienia zakażenia przez inne osoby.

Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z możliwością przyjęcia dziecka do przedszkola  pełniącego dyżur z powodu ograniczonej liczby miejsc jaką dysponuje placówka.

Dokumenty do pobrania:

lipiec:

WNIOSEK DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2

ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU PM2

sierpień:

WNIOSEK DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4

ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU PM4