Get Adobe Flash player

18 czerwca 2019 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019. Gośćmi honorowymi byli kierownik Referatu Edukacj w Urzędzie Miasta – p. Monika Poleszak, przewodnicząca Rady Rodziców p. Agata Gołofit oraz Rodzice. Tego dnia starsi wychowankowie przedstawili program artystyczny, który był ukoronowaniem zdobytych przez nich umiejętności. Wszystkie dzieci opuszczające przedszkole zostały obdarowane dyplomami, medalami oraz pamiątkowymi książkami. Rodzice przygotowali słodki poczęstunek, którym wspólnie się raczono.