Get Adobe Flash player

26 września 2019 r. na zaproszenie pani E. Tomczyk i M. Stefaniak, do przedszkola przybyli Policjanci z sekcji Ruchu Drogowego w Kraśniku. Zaprezentowali dzieciom narzędzia swojej pracy, opowiadali o codziennych obowiązkach i niebezpieczeństwach wykonywania tego zawodu. Największą atrakcją dla wychowanków był policyjny radiowóz, z całym jego oprzyrządowaniem. Policjanci udostępnili im pojazd z możliwością skorzystania z sygnałów dźwiękowych. Na zakończenie dzieci wręczyły Policjantom pamiątkowy dyplom.