Get Adobe Flash player
PogodaLuty 2020
P W Ś C P S N
« sty    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829   

Zapewniamy:

– wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną;

– opiekę specjalistów: logopedy, muzyka, animatora sportowego, lektora j. angielskiego;

– szeroką ofertę edukacyjną z wykorzystaniem ciekawych metod i form  pracy.

 

Organizujemy różnorodne zajęcia:

- spotkania z ciekawymi ludźmi;

- spacery i wycieczki piesze w ramach edukacji przyrodniczej i prozdrowotnej;

- uroczystości i imprezy okazjonalne;

- wycieczki autokarowe dla dzieci starszych i młodszych;

- współpracujemy z następującymi instytucjami: CKiP, Miejską Biblioteką,

Nadleśnictwem Kraśnik, Powiatową Komendą Policji, Strażą Miejską, Sanepidem,

Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną i In.;

- angażujemy wychowanków do udziału w konkursach oraz przeglądach

organizowanych na terenie przedszkola, miasta i kraju.

 

Działania opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczne prowadzone są w oparciu o:

- Podstawę programową wychowania przedszkolnego;

- Program wychowania przedszkolnego „Od przedszkola do pierwszaka”- I. Broda,

WSiP, Warszawa 2010;

- ogólnopolski program „Akademia Zdrowego Przedszkolaka”;

- Program unijny „Animator – moje boisko Orlik”;

- Koncepcję pracy przedszkola.

 

Zajęcia dodatkowe:

- zajęcia umuzykalniające;

- język angielski;

- zajęcia logopedyczne – indywidualne;

- katecheza;

- zajęcia rekreacyjno – sportowe.

 

To, co nas wyróżnia:

- odpowiednie wyposażenie i baza przedszkola, gwarantujące prawidłową realizację zadań placówki;

- innowacyjne metody i formy pracy z dziećmi oparte na Koncepcji Rozwoju Przedszkola;

- działania edukacyjno – wychowawcze adekwatne z zainteresowaniami,

predyspozycjami, umiejętnościami i możliwościami dzieci;

- stałe konsultacje z logopedą oraz Poradnią Psychol.- Pedagogiczną;

- organizowanie zajęć adaptacyjno – integracyjnych dla dzieci nowo – przybyłych;

- możliwość odpoczynku i relaksacji dla dzieci 3, 4 – letnich;

- organizowanie zabaw ruchowych, rekreacyjnych i sportowych na boisku Orlik przy Szkole Podstawowej nr 5 oraz   w ogrodzie przedszkolnym.

 

Zapewniamy Rodzicom:

- możliwość współdecydowania o organizacji i planowaniu działań na rzecz wychowanków oraz placówki;

- rzetelną wymianę spostrzeżeń na temat rozwoju psychoruchowego dzieci;

- wsparcie i pomoc w działaniach wychowawczo – edukacyjnych;

- udział w uroczystościach i imprezach okazjonalnych.


Absolwent przedszkola:

- jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych i pełnienie roli ucznia;

- potrafi współdziałać w zespole;

- jest samodzielny;

- akceptuje zdrowy styl życia;

- posiada dużą wiedzę na temat środowiska przyrodniczego;

- przejawia aktywność w podejmowaniu działań;

- jest zainteresowany literaturą dziecięcą, sztuką, muzyką, techniką i matematyką;

- cechuje się gotowością do dbania o środowisko przyrodnicze i społeczne;

- czuje się Polakiem i Europejczykiem;

- wykazuje uprzejmość, zaradność i odpowiedzialność;

- szanuje innych, przejawia empatię w stosunku do młodszych i słabszych;

- jest prawdomówny i uczciwy; odróżnia dobro od zła.